Advokaten
Kersti Ingmar AB

Stortorget 17, 211 22 Malmö. 
Tel 040 611 60 00. Fax 040 23 42 85. 
 kontakt@advokatenkingmar.se
• • • 
Harby gård 336, 388 98 Trekanten. Telefon och fax 0480 501 71.

Inriktningar: Brottmål • Målsägandebiträde • Obeståndsrätt • Allmän affärsjuridik  
Språk: engelska, tyska.